Valg av glassløsning i interiør

De anbefalingene vi gir i det daglige vedrørende glassvalg, skjer med bakgrunn i den erfaring som glassbransjen har kanalisert gjennom Glassbransjeforbundet i Norge. Samt de krav og normer som er fastlagt av myndighetene eller andre normgivende institusjoner; Plan og Bygningsloven, Teknisk forskrift og NS/ EN standarder.

Der det er formålstjenelig benytter vi NS3510 som arbeidsverktøy. Dette gir våre kunder trygghet for at glasset i løsningen de skal tilby holder kravene gitt i Teknisk forskrift. Standarden kan avvikes, men da krever lovverket at man kan fremlegge godkjent dokumentasjon for den alternative løsningen.

Når man skal velge og dimensjonere glass i interiør skal man i tillegg alltid gjøre vurderinger av produktet mot nedenstående punkter.
 • Brukssted
 • Plassering
 • Type innfesting
 • Omkrinliggende løsning
 • Størrelse og form på glasset
 • Mekanisk belastning
Brukssted
 • Grad av kontroll i miljøet.
 • Barns tilstedeværelse.
 • Tilstedeværelse av forstyrrende elementer (lyd, syn, lukt etc).
 • Lesesal versus Lekebutikk
 • Barområde versus danseområde i samme diskotek
 • Kontor versus fabrikkhall
Brukssted og plassering vil også fortelle oss hvilke type belastning vi i hovedsak må forvente at glasset utsettes for (støtbelastning/ skarp belastning).

Plassering
Risiko ved brudd mtp. fall
Risiko ved brudd mtp. nedfall

Fall:
- Potensiell fallhøyde (bakkenivå versus åpent atrium)
- Hva faller man mot/ ned på (inngjerdet kunstinstallasjon)

Nedfall:
- Ferdes det seg mennesker i området under
- Oppbevares det skjøre gjenstander i området under
- Finnes det installasjoner i området under som kan bli ødelagt, skadet eller satt ut av drift som følge av nedfallω

Type innfesting

Klammer:
Ved bruk av klammer med innvendige gummipakninger må glasset i tillegg låses i sig-retningen (for eksempel med et påsveiset anlegg).
Dette er nødvendig fordi gummi utmattes over tid, noe som fører til at glasset vil sige i klammene..
Når man benytter klammer må glasset dimensjoneres på en slik måte at utbøying ikke utgjør risiko for at klammen slipper.

Boltefester:
Ved bruk av boltefester er det viktig at glasset dimensjoneres slik at bolt med mutter kan strammes uten at glasset sprekker/ granulerer.
I hullet, mellom bolt og glass må det fores med nylonforing.
Hullet til bolt må tillate frigang for å ta opp termisk ekspansjon (utvidelseskoeffisient for glass er 0,85mm, for stål/betong 1,2mm og for aluminium 2,4mm).

Sidevis klem innfesting:
4 – sidig klem innfesting er den sikreste måten å innfeste et glass på. Kantene er beskyttet og man fordeler belastningen til et større område.
I dag ønsker mange arkitekter ensidig innfesting av rekkverk mot dekkeforkant. Dette krever at man benytter klem innfesting (1-sidig). Bolteinnfesting alene må overhodet ikke forekomme. Denne formen stiller også store krav til bøyestyrken i selve glasset.
 • Finnes tilleggsbeskyttelse foran/ bak glassetω
 • Er glasset merket/ dekorert på en godt synlig flateω
Størrelse og form på glasset
 • Lange, smale og store glass forsterker ned-/ utbøyingseffekten.
 • Det relative stresset i innfestingen øker med størrelsen og tyngden på glasset.
 • Skarpe og ubehandlede kanter/ hjørner svekker glasset vesentlig.