Generelt om objekt- og personsikring
Blant alle materialer som sikrer ved innbrudd, vandalisme og våpenskudd finnes det kun ett som slipper inn dagslys og åpner for kommunikasjon. Det er få tilfeller der denne spesielle egenskapen ikke er vesentlig. Materialet er glass. 
 
Laminert sikringsglass - LamitechSecure har mange anvendelsesområder. Dets unike funksjon er å forhindre eller forsinke gjennomtrengning, uansett om den beror på en ulykkeshendelse eller en overlagt handling. Det laminerte glassets motstandevne mot forskjellige typer belastninger bestemmes til dels av tykkelsen på glass og folie/ type folie, men mest av hvor mange sjikt med glass og folie som er benyttet.
LamitechSecure med to glass tilfredsstiller, ved gitte tykkelser på glass og folie, kravene som stilles for at et glass skal kunne kalles vandalismehemmende.

Multilaminert LamitechSecure gir samme type beskyttelse som enkel-laminert glass, men yter større motstand. Det forhindrer eller forsinker gjennomtrengning betraktelig, selv ved meget kraftige og vel planlagte angrep. 
Multilaminert glass brukes fremfor alt som beskyttelse mot innbrudd og våpenskudd, samt ved meget store trykkbelastninger.

Alle glass som er klasset for sikring, skal ha testsertifikat som bekrefter EN-356 test.
Vedlegg: