Generelt om personsikkerhet
Oppsummeringsvis kan vi si at en glassløsning eller –konstruksjon er ivaretar personsikkerhet ved at glasset; 
  • motstår dimensjonerende last uten å gå i stykker,
  • dersom det går i stykker, gjør det på en slik måte at det forhindrer skjærskader, eller,
  • er permanent avskjermet eller beskyttet slik at sammenstøt ikke kan skje.
Oppsummeringsvis kan vi også si at faren for personers sikkerhet i forbindelse med glass oftest oppstår i forbindelse med sammenstøt mellom person og glass, eller ved nedfall av glass i forbindelse med et glassbrudd.

Produktteknisk skiller vi mellom fire forskjellige typer sikkerhetsglass;
  • Herdet glass (ModumSafe),
  • Laminert glass (LamitechSafe), og
  • Herdet/ Laminert glass (LamitechImpact)
  • Varmeforsterket/ Laminert glass (LamitechRigid)

Alle sikkerhetsruter kan testes og sertifiseres etter gitte EN standarder. Disse testene utgjør et bevis på at glasset tåler den lastformen og lastmengden testen beskriver. 
De tre sikkerhetsglassene har forskjellige funksjonelle egenskaper. Dette tas det ikke hensyn til i EN standardene. Det er her lovverket og vår vurdering i henhold til dette kommer inn. Vi legger NS3510 (med vedlegg) til grunn ved valg og dimensjonering av personsikkerhetsglass.

Termisk herdet sikkerhetsglass - ModumSafe

Dette glasset oppnår sin styrke ved at det først varmes opp til 600 - 650ºC, slik at det blir mykt og spenningsfritt. Deretter kjøles glasset raskt ned, slik at det oppstår trykkspenninger i glassets yttersjikt og strekkspenninger i midtsonen. Termisk herdet glass tåler støtbelastninger (stump last – varighet < 3 sekunder) opptil 5 ganger bedre enn ubehandlet glass. 
Derfor er dette godt alternativ når glasset må tåle store belastninger fra tunge, uskarpe gjenstander. Forutsatt riktig dimensjonering motstår det harde spark, eller mennesker som faller uforskyldt mot glasset. 
Termisk herdet glass er imidlertid ikke sterkere enn ordinært glass når påkjenningen kommer fra en skarp gjenstand, eller når lasten varer over lengre tid (langtidslast). En liten skarp sten som kastes mot et herdet glass kan være nok til at glasset knuser.

Styrken i et herdet glass er sterkt påvirket av kvaliteten på kantbearbeidingen. Små sår på kanten av glassemnet, eller i forbindelse med hull/ utsparringer svekker sikkerhetsglasset vesentlig. Vi anbefaler derfor alltid at et herdet sikkerhetsglass som et minimum er finslipt (maskinslipt med diamantskiver) på alle synlige kanter og i alle større utsparringer (>Ø70mm).
Over tid vil et herdet sikkerhetsglass svekkes om det evt. påføres riper eller punktskader i overflaten eller på kantene.

Et herdet glass knuser i små granulater i det øyeblikk glasset belastes så mye at trykkspenningen overgår strekkspenningen, 
I sjeldne tilfeller kan et herdet glass spontan­granulere. Partikler av nikkelsulfid kan gi spenningskonsentrasjoner, som ved varmebelastning over lang tid kan få glasset til å briste. Dette vil imidlertid normalt skje under selve produksjonsprosessen eller i de nærmeste påfølgende dagene. 

Termisk herdet sikkerhetsglass benyttes fortrinnsvis der man ønsker å beskytte personer mot skader i forbindelse med sammenstøt med glassproduktet.

Om glass skal benyttes i forbindelse med sterke varmekilder kan termisk herdet glass utgjøre et godt alternativ. Herdeprosessen medfører nemlig at det ferdige glassproduktet tåler temperaturforskjeller (mellom kant og senter av glass) på opptil 280oC. Et ordinært floatglass derimot vil sprekke allerede ved en temperaturforskjell på ca 45oC. 

Laminert sikkerhetsglass - LamitechSafe

Laminert sikkerhetsglass/ sikringsglass får sine beskyttende egenskaper gjennom en lamineringsprosess. To eller flere glass legges lagvis med elastiske plastfolier. Sandwich­pakken varmes opp tilstrekkelig slik at folien fester seg til glasset. Deretter anbringes det i en autoklav hvor folien under høyt trykk og høy temperatur smelter sammen med glasset. Slik får vi en glassklar sikkerhetsrute. Det er PVB folien som gjør det laminerte sikkerhetsglasset seigt og vanskelig å forsere. Glasset sprekker når det overbelastes, men glassplintene henger fast i folien. Dette forhindrer gjennomtrengning og reduserer risikoen for skjæreskader. I de fleste tilfeller påvirker ikke lamineringen glassets optiske egenskaper. Laminert glass beskytter dessuten mot UV-stråling med en UV-transmisjon på ca. 2%.

Laminert sikkerhetsglass (LamitechSafe) er bygget opp av to glassplater med ett sjikt PVB mellom. For Laminert sikringsglass (LamitechSecure) oppnås økt bruddstyrke, gjennom flere lag glass/ folie samt tykkere folielag i det enkelte sjikt.

Laminert sikkerhetsglass benyttes fortrinnsvis der man ønsker å beskytte personer mot skader som følge av sammenstøt med glassproduktet. Tilsvarende benytter man laminert sikringsglass der man ønsker å beskytte personer eller objekter mot vandalisme, innbrudd eller beskytning (iht EN 356). 

Herdet/ Laminert sikkerhetsglass - LamitechImpact

LamitechImpact består av to fullherdede glassplater, laminert sammen med pvb folie. løsningen forener styrkene til hhv. herdet glass og laminert glass i ett og samme produkt. Det biholder det herdede glassets styrke ved “stump” belastning av kort varighet, samtidig som de enkelte herdede glassplatene vil henge sammen i den seige PVB folien om ett eller flere skulle knuse.

Varmeforsterket/ laminert sikkerhetsglass – LamitechRigid

LamitechRigid er etlaminert glass bestående av to fullherdede glass som lamineres sammen med en stiv folie/ plate. Sammenlignet med LamitechImpact vil stivheten i dette produktet føre til at glasset har en vesentlig bedre mekanisk yteevne etter brudd. LamitechRigid vil, selv etter brudd, fortsatt (delvis) oppfylle sine primære oppgaver, enten de er sikkerhet, sikring eller lastbæring.