Glassguide
Denne guiden tilkjennegir krav og gir råd og om valg og bruk av glass i, og som del av interiøre og eksteriøre løsninger.

Kravene og rådene har basis lovverk, bransjeanbefalinger (GF) og våre egne erfaringer som produsent.