Forvaltning - Drift - Vedlikehold
FDV dokumenter skal tilgjengeliggjøresav vår kunde,  for sluttbruker/ byggherre, ved overdragelse av innsatsfaktorer eller produkter fra vår produksjon.
Vedlegg: