CE merking iht europeiske byggevaredirektivet
Produksjon og markedsføring av termisk herdet glass og laminert glass betinger at vi utfører produksjon iht harmoniserte standarder, CE merker produktene og tilgjengeliggjør samsvarende ytelsesdeklarasjon. 

Ytelseserklæring finner du ved å åpne filen "CE ytelseserklæring".
Når du har åpnet filen velger du riktig produkt og tykkelse (som angitt på glassets produksjons-etikett) fra nedtrekksmenyen, og trykker på utskriftsknappen.


Informasjonen baserer seg delvis på unike tester utført for Modum Glassindustri AS. Verdiene er ikke generellt overførbare. Verdiene vil også endre seg om grunnproduktet innlemmes som del i en annen applikasjon.
Vedlegg: