Underlag for vurdering av feil og mangel i forb. krav om reklamasjon