Generelt om objekt- og personsikring
Utskriftsvennlig format
Blant alle materialer som sikrer ved innbrudd, vandalisme og våpenskudd finnes det kun ett som slipper inn dagslys og åpner for kommunikasjon. Det er få tilfeller der denne spesielle egenskapen ikke er vesentlig. Materialet er glass. Det vil si laminert respektive herdet/laminert glass i ulike kombinasjoner, avhengig av hva det skal sikres mot, og hvor effektiv sikringen skal Herdet glass fungerer ofte meget godt som et personsikkerhetsglass. Det er imidlertid ikke spesielt vanskelig å forsere for personer som vet hvordan man gjør det. Herdet glass gir derfor utilstrekkelig sikring mot vandalisme og innbrudd. Når det stilles denne type krav, kreves det alltid laminert eller herdet/ laminerte glassløsninger. 

Laminert sikringsglass - LamitechSecure har mange anvendelsesområder. Dets unike funksjon er å forhindre eller forsinke gjennomtrengning, uansett om den beror på en ulykkeshendelse eller en overlagt handling. Det laminerte glassets motstandevne mot forskjellige typer belastninger bestemmes til dels av tykkelsen på glass og folie, men mest av hvor mange sjikt med glass og folie som er benyttet.
LamitechSecure med to glass tilfredsstiller, ved gitte tykkelser på glass og folie, kravene som stilles for at et glass skal kunne kalles vandalismehemmende.

Multilaminert LamitechSecure gir samme type beskyttelse som enkel-laminert glass, men yter større motstand. Det forhindrer eller forsinker gjennomtrengning betraktelig, selv ved meget kraftige og vel planlagte angrep. 
Multilaminert glass brukes fremfor alt som beskyttelse mot innbrudd og våpenskudd, samt ved meget store trykkbelastninger.
Vedlegg: