Generelt om personsikkerhet
Utskriftsvennlig format
Oppsummeringsvis kan vi si at en glassløsning eller –konstruksjon er ivaretar personsikkerhet ved at glasset; 
  • motstår dimensjonerende last uten å gå i stykker,
  • dersom det går i stykker, gjør det på en slik måte at det forhindrer skjærskader, eller,
  • er permanent avskjermet eller beskyttet slik at sammenstøt ikke kan skje.
Oppsummeringsvis kan vi også si at faren for personers sikkerhet i forbindelse med glass oftest oppstår i forbindelse med sammenstøt mellom person og glass, eller ved nedfall av glass i forbindelse med et glassbrudd.

Produktteknisk skiller vi mellom fire forskjellige typer sikkerhetsglass;
  • Herdet glass
  • Laminert glass (LamitechSafe), og
  • Herdet/ Laminert glass (LamitechImpact)
  • Varmeforsterket/ Laminert glass (LamitechHS)

Alle sikkerhetsruter kan testes og sertifiseres etter gitte EN standarder. Disse testene utgjør et bevis på at glasset tåler den lastformen og lastmengden testen beskriver. 
De tre sikkerhetsglassene har forskjellige funksjonelle egenskaper. Dette tas det ikke hensyn til i EN standardene. Det er her lovverket og vår vurdering i henhold til dette kommer inn. Vi anbefaler sterkt å benytte NS3510 (med vedlegg) som underlag ved valg og dimensjonering av personsikkerhetsglass.

Termisk herdet sikkerhetsglass

Dette glasset oppnår sin styrke ved at det først varmes opp til 600 - 650ºC, slik at det blir mykt og spenningsfritt. Deretter kjøles glasset raskt ned, slik at det oppstår trykkspenninger i glassets yttersjikt og strekkspenninger i midtsonen. Termisk herdet glass tåler støtbelastninger (stump last – varighet < 3 sekunder) opptil 5 ganger bedre enn ubehandlet glass. 
Derfor er dette godt alternativ når glasset må tåle store belastninger fra tunge, uskarpe gjenstander. Forutsatt riktig dimensjonering motstår det harde spark, eller mennesker som faller uforskyldt mot glasset. 
Termisk herdet glass er imidlertid ikke sterkere enn ordinært glass når påkjenningen kommer fra en skarp gjenstand, eller når lasten varer over lengre tid (langtidslast). En liten skarp sten som kastes mot et herdet glass kan være nok til at glasset knuser.

Styrken i et herdet glass er sterkt påvirket av kvaliteten på kantbearbeidingen. Små sår på kanten av glassemnet, eller i forbindelse med hull/ utsparringer svekker sikkerhetsglasset vesentlig. Vi anbefaler derfor alltid at et herdet sikkerhetsglass som et minimum er finslipt (maskinslipt med diamantskiver) på alle synlige kanter og i alle større utsparringer (>Ø70mm).
Over tid vil et herdet sikkerhetsglass svekkes om det evt. påføres riper eller punktskader i overflaten eller på kantene.

Et herdet glass knuser i små granulater i det øyeblikk glasset belastes så mye at trykkspenningen overgår strekkspenningen, 
I sjeldne tilfeller kan et herdet glass spontan­granulere. Partikler av nikkelsulfid kan gi spenningskonsentrasjoner, som ved varmebelastning over lang tid kan få glasset til å briste. Dette vil imidlertid normalt skje under selve produksjonsprosessen eller i de nærmeste påfølgende dagene. 

Termisk herdet sikkerhetsglass benyttes fortrinnsvis der man ønsker å beskytte personer mot skader i forbindelse med sammenstøt med glassproduktet.
Som en følge av at herdet glass løses opp i små biter ved brudd anbefaler vi andre løsninger i tilfeller hvor glasset er plassert slik at en person vil kunne falle mer enn 0,5 meter ved brudd i glasset. Vi anbefaler også andre løsninger i tilfeller hvor bitene fra et granulert herdet glass kan falle ned mot et område hvor personer ferdes eller oppholder seg.

Om glass skal benyttes i forbindelse med sterke varmekilder kan termisk herdet glass utgjøre et godt alternativ. Herdeprosessen medfører nemlig at det ferdige glassproduktet tåler temperaturforskjeller (mellom kant og senter av glass) på opptil 280oC. Et ordinært floatglass derimot vil sprekke allerede ved en temperaturforskjell på ca 45oC. 

Laminert sikkerhetsglass - LamitechSafe

Laminert sikkerhetsglass/ sikringsglass får sine beskyttende egenskaper gjennom en lamineringsprosess. To eller flere glass legges lagvis med elastiske plastfolier. Sandwich­pakken varmes opp tilstrekkelig slik at folien fester seg til glasset. Deretter anbringes det i en autoklav hvor folien under høyt trykk og høy temperatur smelter sammen med glasset. Slik får vi en glassklar sikkerhetsrute. Det er PVB folien som gjør det laminerte sikkerhetsglasset seigt og vanskelig å forsere. Glasset sprekker når det overbelastes, men glassplintene henger fast i folien. Dette forhindrer gjennomtrengning og reduserer risikoen for skjæreskader. I de fleste tilfeller påvirker ikke lamineringen glassets optiske egenskaper. Laminert glass beskytter dessuten mot UV-stråling med en UV-transmisjon på ca. 2%.

Laminert sikkerhetsglass (LamitechSafe) er bygget opp av to glassplater med ett sjikt PVB mellom. For Laminert sikringsglass (LamitechSecure) oppnås økt bruddstyrke gjennom flere lag glass/ folie samt tykkere folielag i det enkelte sjikt.

Laminert sikkerhetsglass benyttes fortrinnsvis der man ønsker å beskytte personer mot skader som følge av sammenstøt med glassproduktet. Tilsvarende benytter man laminert sikringsglass der man ønsker å beskytte personer eller objekter mot vandalisme, innbrudd eller beskytning. 

Som en følge av at laminert glass henger sammen ved hjelp av PVB folien selv etter at det er knust anbefaler vi denne løsningen når det benyttes store/ høye glassemner i umiddelbar nærhet av mennesker. LamitechSafe er også en anbefalt løsning i alle tilfeller hvor bitene fra et knust glass vil volde fare ved nedfall mot et område hvor personer ferdes eller oppholder seg. 

Herdet/ Laminert sikkerhetsglass - LamitechImpact

LamitechImpact forener styrkene til hhv. herdet glass og laminert glass i ett og samme produkt. Det biholder det herdede glassets styrke ved “stump” belastning av kort varighet, samtidig som de enkelte herdede glassplatene vil henge sammen i den seige PVB folien om ett eller flere skulle knuse.

Vi anbefaler bruk av LamitechImpact på generell basis i områder hvor mange mennesker ferdes eller oppholder seg.
I åpent tilgjengelige trapperekkverk, åpne glassløsninger mot atrium og i større dører/ dørpartier bør LamitechImpact uansett benyttes.

Varmeforsterket/ laminert sikkerhetsglass – LamitechHS

LamitechHS er etlaminert glass bestående av to varmebehandlede glass - på samme måte som LamitechImpact.
Sammenligner vi de to konstruksjonene har LamitechHS lavere bøyestyrke enn LamitechImpact. LamitechHS har imidlertid betydelig større mekanisk styrke og stabilitet etter et evt. brudd. Grunnen til dette er en bevisst endring av bruddmønsteret i de varmebehandlede glassformatene.

LamitechHS er utviklet mtp. bruk i f.eks glassbaldakiner, støyskjermer, rekkverk og innvendige glassvegger. I en baldakin er det vesentlig at glassformatet henger på plass uten å falle ned selv etter et brudd.Et rekkverk og en vegg utført i LamitechHS vil yte større personsikkerhet etter et vet. brudd ved at de fortsatt står og har mekanisk motstandsstyrke. Dette betyr at de vil kunne fungere som sikkerhetsglass også etter et brudd og i påventeav utskifting. I forbindelse med brudd vil LamitechHS også innebære et visuelt mindre synlig brudd.