JetPrint
Utskriftsvennlig format
6. mai 2008
Glassdekor blir aldri det samme!!

Den nye glassprinteren; JetPrintMG og mulighetene den gir innebærer noe helt nytt! Det finnes kun 17 slike printere installert rundt om i verden, og vi er stolte av å kunne være den som igjen introduserer ny kapabel teknologi i våre markeder.

Modum Glassindustri AS har gjennom flere tiår med erfaring opparbeidet seg solid kompetanse for hva som skiller god og middelmådig teknologi når det kommer til kreativ mulighet, produsert kvalitet og fleksibilitet målt opp mot kravene til volumkapasitet og pris. I så måte scorer JetPrintMG meget bra; hvorfor?

Vår JetPrintMG er den eneste maskinen som klarer oppgaven med å kombinere disse kravene på en akseptabel og industriell måte.

JetPrintMG er i all enkelthet er maskin som kombinerer fordelene til henholdsvis tradisjonell silketrykk og printing uten å ta med seg de like tradisjonelt tilstedeværende ulempene og begrensningen for nevnte teknikker.

JetPrintMG benytter et patentbeskyttet keramisk blekk, som gir sterk, fargeklar, UV bestandig og uslitelig dekor.

Den store forskjellen fra tradisjonelt silketrykk ligger i forberedelsesfasen og i fleksibiliteten.

Tradisjonelt silketrykk innebærer at man først forbereder en trykkpositiv som overføres til silkeduken i trykkrammen via en emusjon og UV-belysning. Denne prosessen har en egenkostnad på anslagsvis 3000,- per trykkramme. Et annet forhold med tradisjonell silketrykk er problemene med å trykke mer enn èn farge på samme glassemne. Fler-farget trykk krever at flere (tilsvarende antall farger) separate trykkrammer forberedes, og at disse trykkrammene èn og èn plasseres fullstendig korrekt over samme glassemne. Dette er en så stor utfordring at de fleste vegrer seg for å tilby dette unntatt i helt spesielle (og kostbare) utsmykningssammenhenger.

JetPrintMG er ikke avhengig av annet enn en digital fil av akseptabel kvalitet for å kunne overføre dekoren til glasset med en oppløsning opp til 720 dpi.. Basert på kundens digitale underlag og behandling av våre Photoshop kyndige medarbeidere kan vi overføre flere farger i samme printjobb, utføre raster med èn eller flere farger og printe heldekkende i fire tetthetsgrader. Vi kan også utføre flere printjobber på hverandre og lage glass med avvikende motiv på glassets fremside og bakside.

Sammenligner vi JetPrintMG med konvensjonelle printere utgjør selve blekket den store forskjellen.

Bruk av konvensjonelt blekk på glass innebærer at fargen må beskyttes for blekende UV stråler i større eller mindre grad. Dette kan skje ved at printet utføres på en PVB folie som legges mellom to glass med en tilleggsfolie over selve printet, eller ved at printet etterbehandles kjemisk.

Disse kompliserende og kostnadsdrivende operasjonene er unødvendige i JetPrintMG fordi blekket er et UV-stabilt blekk som med sine keramiske oppbygging brennes ned i glasset.
JetPrintMG innebærer at dekoren kan utføres på enkelt herdet glass, på herdet/ laminert glass – 
Lamitech Impact, eller på varmeforsterket laminert glass - Lamitech HS.

Når printet utføres på laminert glass kan dekoren legges inn mot folie om man ønsker glatte glass overflater.

Kapasiteten og fleksibiliteten til en JetPrintMG tillater overføring av irregulær dekor på en effektiv måte selv når prosjektet innebærer mange glassemner med avvikende størrelse og form. Filunderlaget fra kunde splittes og nummereres enkelt opp i for eksempel de enkelte vinduer og felt i en fasade. Dette medfører at dekorprosjekter kan gjennomføres for så vel hele interiør eller eksteriør uten at kunstner/ arkitekt må hensynta pris som en begrensende faktor på samme måte som frem til i dag.

Modum Glassindustri AS kan med sin JetPrintMG dekorere formater opp til 2400 x 3700mm. Fordi bedriften også besitter alt nødvendig produksjonsutstyr for bearbeiding, herding og laminering i eget hus kan vi enkelt og effektivt og trygt inkorporere dekoren i alle tenkte og utenkte glassapplikasjoner og produkter.

Vi gleder oss stort til fortsettelsen, og inviterer alle til å kontakte oss for uforbindtlig veiledning og vurdering av små og store dekoroppgaver.