Norskproduserte løsninger i glass
Vi på Modum er stolte av å markedsføre oss som glassbedriften som ikke løser utfordringer ved kortsiktige tiltak.

Ca. 85% av alt forbrukt planglass importeres fra "lavkostlland". Mange velger denne løsningen i mangel av tro på egen evne til å produsere effektivt nok for å kunne konkurrere. 
Vi tror på oss selv. Derfor løser vi alle oppdrag i egen produksjon - vi importerer ikke. Dette får vi til ved å være nøkterne og nøyaktige, og ved aldri å tro at vi ikke kan forbedre oss ytterligere.

Ved å handle på Modum skal du som kunde oppleve løsningsorienterte mennesker, og produkter med god kvalitet og riktig pris.

 
Justering av priser 01.02.17
22. desember 2016
Glass-bransjens råvarebetingelser er under press som følge av knapphet på råvarer. Vi justerer våre priser tilsvarende den økningen verkene pålegger oss.

Gjennom 2016 har glassverkene gjennomført flere prisjusteringer med henvisning til knapphet på glass i markedet. På Modum har vi fått økt våre innkjøpspriser tre ganger i løpet av året; i januar, i juni og i oktober.

I november i år varslet vår råvareleverandør at de fjernet kontantrabatten med virkning fra desember, og at de i tillegg ville øke råvareprisene fra og med februar.

Den vanskelige situasjonen med hensyn til kapasitet vil fortsette, og tilta i 2017. Flere av verkene må gjennomføre såkalte cold-repair’s av floatfabrikkene, noe som betyr at ytterligere kapasitet forsvinner fra markedet i ca. ett år.

Situasjonene med varslet knapphet gjør at verkene ikke ønsker å inngå langsiktige kontrakter. Tre-fire år tilbake handlet vi på ett-ett års kontrakter. Nå oppnår vi typisk tre mnd. Vi må nok innse at prisene generelt vil fortsette å øke gjennom 2017.